بیتفا اولین پلتفرم فروشگاهی موسیقی ایران

بیتفا

بیتفا اولین پلتفرم فروشگاهی موزیک در ایران است.

 خوانندگان رپ خوانندگان پاپ و همچنین یوتیوبرها و 

تولیدکنندگان محتوا میتوانند بیت و موزیک مدنظر خود را

 بدون هیچگونه کپی رایتی از بیتفا خریداری کنند .

برای حمایت از آرتیست ها قیمت تمامی آثار 

مناسب و اقتصادی و حمایتی درنظر گرفته شده

تمامی موزیک ها توسط آهنگساز / تنظیم کننده مجموعه 

علی نادعلی ساخته شده و هر قطعه فقط 

به یک نفر فروخته میشود و بعد از خرید از سایت 

حذف خواهد شد..

 بعد از خرید هر قطعه خریدار صاحب اثر خواهد بود.